Finanțare


Eficientizarea managementului activității prin implementarea unui sistem integrat TIC

- proiect confinanțat prin Fondul European de Dezvoltarea Regională -

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Obiectivele generale ale proiectului:

Creșterea productivității economice a S.C. Alma Artex S.R.L., îmbunătățirea procesului decizional, modernizarea procedurilor interne și eficientizărea managementului cu ajutorul soluțiilor TIC compun obiectivul general al proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Creșterea eficienței procedurale și manageriale cu ajutorulunui sistem informatic integrat, cu urmatoarele module: ERP, CRM, Business Intelligence, e-Commerce, Human Resources;
Dezvoltarea profesională a angajaților prin instruirea a 13 persoane pentru a utiliza module ale sistemului integrat;
Modernizarea infrastructurii IT, prin achiziționarea a 3 echipamente hardware (buc.)

Impactul proiectului asupra activităţii organizaţiei:

Eficientizarea comunicării interdepartamentale, a a costurilor, a procesului decizional, identificarea problemelor, analiza și adaptarea la tendințele pieții sunt doar câteva dintre beneficiile estimate.
Echipa de management va superviza cu uşurinţa resursele, avănd la dispoziţie rapoarte relevante pentru procesul decizional şi stabilirea viitoarelor strategii.