Brand: Banpresto

Figurina - Shota Aizawa

Banpresto
ISBN: 4983164191653

Figurina - Bluelock Meguru - Bachira

Banpresto
ISBN: 4983164193534

Figurina - Jujutsu Kaisen - Ryomen Sukuna

Banpresto
ISBN: 4983164193640

Jucarie de plus - Demon Slayer - Nezuko Kamado

Banpresto
ISBN: 4983164166521

Jucarie de plus - Jujutsu Kaisen - Yuta Okkotsu

Banpresto
ISBN: 4983164182965

Jucarie de plus - Jujutsu Kaisen - Yuta Okkotsu

Banpresto
ISBN: 4983164183016

Jucarie de plus - Jujutsu Kaisen - Yuji Itadori

Banpresto
ISBN: 4983164183023

Jucarie de plus - Jujutsu Kaisen - Yuji Itadori

Banpresto
ISBN: 4983164184464

Jucarie de plus - Jujutsu Kaisen - Sukuna

Banpresto
ISBN: 4983164184471

Figurina - BTS TinyTan - Dynamite RM - Volume 1

Banpresto
ISBN: 4983164191165

Figurina - BTS TinyTan - Dynamite Jin - Volume 1

Banpresto
ISBN: 4983164191172

Figurina - BTS TinyTan - Dynamite V - Volume 1

Banpresto
ISBN: 4983164191219

Figurina - My Hero Academia - Tomura Shigaraki

Banpresto
ISBN: 4983164182606

Figurina - Demon Slayer - Giyu Tomioka, 16 cm

Banpresto
ISBN: 4983164199437